Luchtfotografie

Een serie luchtfoto’s brengt de omgeving van uw project goed en duidelijk in beeld. Vanuit de lucht krijgt u een totaal ander beeld wat zeer nuttige informatie kan opleveren voor de bouwontwikkelingen en verdere beslissingen.

Door ons specialisme weten wij welke zaken we goed in kaart moeten brengen. De beelden zijn ten alle tijden van zeer hoge kwaliteit.

Toepassingen:

  • Een duidelijk overzicht maken van de nulsituatie voor de planning van bouwwerkzaamheden. Google Maps is vaak gedateerd waardoor deze plattegrond niet bruikbaar is. Een goede voorbereiding is het halve werk!
  • Inspectie van moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Een tussentijdse fotorapportage zodat u materiaal heeft voor de voortgangsrapportage en het opleveringsdossier. Daarnaast heeft u een overzicht van eventuele knelpunten.
  • Een fotorapportage voor de oplevering. Vanuit de lucht heeft u een totaal andere perspectief dan vanuit de grond. Deze foto’s zijn niet rechtenvrij en kunt u wel gebruiken voor interne communicatie. Voor ander gebruik, bijvoorbeeld sociale media en andere kanalen moet toestemming verleend worden door Flying-Eye.eu
  • Voor het storten van betonnen dekken worden kabels en leidingen in beeld gebracht middels een overzichtsfoto. Door de foto is duidelijk waar wel en waar niet geboord en / of gezaagd kan worden.